Algemene verkoopvoorwaarden RUAN creatief

1. Definities
In deze voorwaarden wordt onder koper verstaan eenieder die bij RUAN creatief via internet een bestelling plaatst.
2. Levering
Door het plaatsen van een bestelling verklaart koper zich akkoord met deze verkoopvoorwaarden.
- Bij een bestelling met een factuurwaarde groter dan € 50,-, wordt deze bij een standaard verzending gratis verstuurd*.
- Bij een bestelling met een factuurwaarde lager dan € 50,-, wordt bij een standaard verzending € 4,99 (dit bedrag is incl. verzend-, verwerkings- en verpakkingskosten) in rekening gebracht*.
* Wanneer het pakket niet standaard verstuurd kan worden (dit geldt o.a. bij pakketten groter dan 140 x 80 x 60cm (lxbxh) en pakketten zwaarder 30 kg), wordt er contact met u opgenomen
  Bij de 'eiland gebieden" geldt een toeslag van € 9,00 bij de postcodes (NL) 1156 8881-8884 8899 9166 1791-1797 8891-8897 9161-9164. Ook dan zullen wij contact met u opnemen.. - Alle prijzen zijn incl. BTW.
- Onvolledig uitgeleverde bestellingen worden in overleg nageleverd, tenzij RUAN creatief daarover met koper andere afspraken heeft gemaakt. Alle leveringen geschieden voor risico van de koper. RUAN creatief behoudt zich het recht voor om niet of alleen bij vooruitbetaling te leveren.
Levering buitenland: Bestellingen naar het buitenland (EU) zijn standaard € 5,99. Wij zullen de verzend- verwerkings- en verzendkosten per bestelling apart berekenen.
3. Levertijd
RUAN creatief streeft ernaar om uw bestelling binnen 2 á 3 werkdagen op uw adres te bezorgen. Dit geldt voor ongeveer 98% van onze onlineartikelen die op voorraad zijn. Voor artikelen die niet op voorraad zijn moet u rekening houden met een langere levertijd. RUAN creatief neemt in dit geval contact met u op. Bestellingen zullen binnen 30 dagen afgehandeld worden.
4. Klachten
Klachten moeten binnen tien dagen na ontvangst van een zending schriftelijk zijn ingediend. Als deze termijn is verstreken vervalt ieder recht op eventuele vergoeding of vervanging.
5. Afwijkingen
Afwijkingen van publicaties afgebeelde kleuren, producten, inhoud en uiterlijke aanpassingen van producten zijn mogelijk en worden door RUAN creatief niet gegarandeerd. RUAN creatief behoudt zich het recht voor om verkoopprijzen op elk moment te wijzigen en zijn onder voorbehoud van programmeer- en typfouten. Voor de gevolgen van zet-, typ- en programmeer- of programmafouten is RUAN creatief niet aansprakelijk.
6. Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven eigendom van RUAN creatief totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden.
7. Betaling
Betaling kan plaatsvinden op de volgende manieren:
1. Door het totale factuurbedrag te voldoen via iDEAL.
2. Door vooruitbetaling van het totale factuurbedrag op ING rekening NL83INGB0006293244 ten name van RUAN creatief te Almere met vermelding van uw ordernummer.
3. Ook kunt u de bestelling, na betaling afhalen in onze winkel. U betaalt dan natuurlijk geen verzendkosten.
8. Niet-betaling
Bij niet-betaling is RUAN creatief gerechtigd om direct en zonder gerechtelijke tussenkomst de goederen terug te vorderen. Alle kosten die noodzakelijk zijn om betaling te verkrijgen komen voor rekening van koper, waaronder inbegrepen kosten van advocaat, deurwaarder en dergelijke. Indien betalingen niet binnen 30 dagen na factuurdatum zijn ontvangen zal over het factuurbedrag rente ter grootte van 1% van het openstaande bedrag per maand in rekening worden gebracht. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een hele maand beschouwd.
9. Retourzendingen
Retourzendingen, van niet gebruikte artikelen en van ongeopende verpakkingen, worden alleen geaccepteerd indien hiervoor schriftelijke toestemming door RUAN creatief is verleend. Wanneer u een product via onze webshop koopt heeft u een zichttermijn van 14 werkdagen. De totale aankoopkosten, excl. de eventuele verzendkosten, zullen dan binnen 30 dagen vergoed worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. Retourzendingen ontheffen koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen, tenzij koper en RUAN creatief daarover schriftelijke afspraken hebben gemaakt. (met uitzondering van bepalingen in Colportagewet)
10. Toepassing
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door RUAN creatief na telefonische, schriftelijke (per post of per fax) of elektronische bestellingen via de website www. ruan. nl Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op winkelverkoop.