Verkoopvoorwaarden

Definties:
In deze voorwaarden wordt onder koper verstaan eenieder die bij RUAN creatief via internet een bestelling plaatst.

2. Levering:
Door het plaatsen van een bestelling verklaart koper zich akkoord met deze verkoopvoorwaarden.

 

Voor Nederland bij standaard levering:

  • Onder de 75 euro 4,99
  • Boven de 75 euro gratis

Voor België:

  • Onder de 75 euro 6,99
  • Boven de 75 euro gratis

 

*Wanneer het pakket niet standaard verstuurd kan worden (dit geldt o.a. bij pakketten groter dan 100 x 50 x 50cm (lxbxh) en pakketten zwaarder 10 kg), wordt er contact met u opgenomen. - Alle prijzen zijn incl. BTW.

Levering buitenland: Bestellingen naar het buitenland (EU) zijn de verzendkosten per land verschillend. 

U kunt ook kiezen voor 'afhalen in de winkel'. Bij een bedrag onder de € 15,00 rekenen wij € 1,50 voor de verwerkings- en afhandelingskosten, bij een bedrag boven de € 15,00 worden geen extra kosten berekend.


- Alle prijzen zijn incl. BTW. - Onvolledig uitgeleverde bestellingen worden in overleg nageleverd, tenzij RUAN creatief daarover met koper andere afspraken heeft gemaakt. Alle leveringen geschieden voor risico van de koper. RUAN creatief behoudt zich het recht voor om niet of alleen bij vooruitbetaling te leveren. 

3. Levertijd:
RUAN creatief streeft ernaar om uw bestelling binnen 2 á 3 werkdagen te bezorgen. Dit geldt voor ongeveer 98% van onze onlineartikelen die op voorraad zijn. Voor artikelen die niet op voorraad zijn moet u rekening houden met een langere levertijd. RUAN creatief neemt in dit geval contact met u op. Bestellingen zullen binnen 30 dagen afgehandeld worden.

4. Klachten:
Reclames moeten binnen 14 dagen na ontvangst van een zending schriftelijk zijn ingediend. Als deze termijn is verstreken vervalt ieder recht op eventuele vergoeding of vervanging.

5. Afwijkingen:
Afwijkingen van publicaties afgebeelde kleuren, producten, inhoud en uiterlijke aanpassingen van producten zijn mogelijk en worden door RUAN creatief niet gegarandeerd. RUAN creatief behoudt zich het recht voor om verkoopprijzen op elk moment te wijzigen en zijn onder voorbehoud van programmeer- en typfouten. Voor de gevolgen van zet-, typ- en programmeer- of programmafouten is RUAN creatief niet aansprakelijk.

6. Eigendomsvoorbehoud:
Alle goederen blijven eigendom van RUAN creatief totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden.

7. Betaling:
Betaling kan plaatsvinden op de volgende manieren:
1. Door het totale factuurbedrag te voldoen via iDEAL of creditcard
2. Door vooruitbetaling van het totale factuurbedrag op ING rekening NL83INGB0006293244 ten name van RUAN creatief te Almere met vermelding van uw ordernummer.
3. Ook kunt u de bestelling, na betaling afhalen in onze winkel. U betaald dan natuurlijk geen verzendkosten.

8. Niet-betaling:
Bij niet-betaling is RUAN creatief gerechtigd om direct en zonder gerechtelijke tussenkomst de goederen terug te vorderen. Alle kosten die noodzakelijk zijn om betaling te verkrijgen komen voor rekening van koper, waaronder inbegrepen kosten van advocaat, deurwaarder en dergelijke. Indien betalingen niet binnen 30 dagen na factuurdatum zijn ontvangen zal over het factuurbedrag rente ter grootte van 1% van het openstaande bedrag per maand in rekening worden gebracht. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een hele maand beschouwd.

9. Retourzendingen:
Retourzendingen, van niet gebruikte artikelen en van ongeopende verpakkingen, worden alleen geaccepteerd indien hiervoor schriftelijke toestemming door RUAN creatief is verleend. Afgeknipte artikelen kunnen wij helaas niet retour nemen. Wanneer u een product via onze webshop koopt heeft u een zichttermijn van 7 dagen. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. Retourzendingen ontheffen koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen, tenzij koper en RUAN creatief daarover schriftelijke afspraken hebben gemaakt. (met uitzondering van bepalingen in Colportagewet)

10. Toepassing:
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door RUAN creatief na telefonische, schriftelijke (per post of per e-mail) of elektronische bestellingen via de website www.ruan.nl Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op winkelverkoop.